Fælles udmelding fra det 16. møde for de europæiske kommunister ungdomsorganisationer (MECYO)

De undertegnede kommunistiske ungdomsorganisationer, der deltog i det 16. møde i den europæiske kommunistiske ungdomsorganisationer (MECYO), som blev afholdt i Beograd den 25.-27. november 2022, erklærer i disse afgørende øjeblikke, som slogan for vores møde: “HÅBET LIGGER I  FOLKETS KAMP- mod kapitalistisk udbytning og imperialistiske krige – FOR SOCIALISME!”.

Vi takker hjerteligt Ungdommens Kommunistiske Ungdomsforbund i Jugoslavien (SKOJ) for at være vært for den 16. MECYO. Vi hilser afslutningen af 30 års liv og virke for SKOJ i 2022, hvilket giver mere fremdrift til den kommunistiske ungdomsbevægelse i Serbien og Østeuropa.

De unge kommunister sender fra Beograd et stærkt budskab for fred og mod imperialistiske krige!

Serbien og det tidligere Jugoslavien var ofre for den euro-atlantiske imperialisme og blev ramt af USA’s, NATO’s og EU’s militære interventioner, der bombede FR Jugoslavien i 1999, og som underbyggede og støttede konflikter mellem etniske grupper som et påskud, som de allerede i høj grad havde genopblusset i de foregående år. Derefter besatte NATO, Kosovo og Metohija og oprettede protektorater, med USA’s største militærbase i Europa, Bondsteel, for at sætte foden i en region, som allerede var et område med stor profit for USA’s og EU’s imperialister.

Fra Beograd, Serbien, hvis folk blødte under USA’s – NATO’s – EU’s imperialistiske krig, sender vi et budskab om solidaritet og støtte til alle folk, der lider under kapitalistisk barbari og imperialistiske krige.

Vi udtrykker især vores solidaritet med det ukrainske og russiske folk, som i årtier har levet i broderskab og kammeratskab for at opbygge socialismen. I dag er dette folk i Ukraine blevet ofre for konkurrencen mellem de borgerlige klasser, som bruger fascistiske, nationalistiske og reaktionære idéer og kræfter til at vende folk mod hinanden for at opbygge støtte til de borgerlige klasser i hvert enkelt land. Endnu en gang er vi vidne til de smertefulde konsekvenser af socialismens omstyrtelse i Sovjetunionen og andre lande og genoprettelsen af kapitalismen, der har bragt klasseudnyttelsen tilbage og underminerer ungdommens rettigheder, drømme og forhåbninger.

I dag er faren for en mere generaliseret krigskonfrontation mere synlig end nogensinde før. Nye spændings- og konkurrencemæssige brændpunkter på grund af de sammenstødende interessers blindgyde er kommet til, mellem og indenfor de euro-atlantiske (USA-NATO-EU) og det nye euroasiatiske (Rusland-Kina) centre, der er ved at opstå. Faren for en yderligere optrapning af konflikten mellem imperialisterne bliver tydelig ved stigninger i militærudgifterne, gensidige trusler om atomangreb, militaristiske beslutninger truffet på det seneste NATO-topmøde og nye mobiliseringsbølger af værnepligtige i de lande, der er direkte involveret i konflikten. Der er de øgede rekrutteringskampagner i de andre lande, der ikke er direkte involveret i konflikten. Enhver sejr for imperialisterne vil kun medføre nye lidelser og en yderligere skærpelse af udnyttelsen af Europas og hele verdens befolkninger.

Vi opfordrer befolkningerne i vores lande til ikke at tage parti for noget nationalt borgerskab, til at vende deres kamp mod udbytterne og til at føre en uafhængig kamp mod kapitalismen og dens krige. Vi opfordrer folkene i vores lande til at kæmpe for fred og mod krig, for øjeblikkelig våbenhvile og for afslutning af de økonomiske sanktioner, for lukning af militærbaser, for udvisning af alle udenlandske militærstyrker, for tilbagesendelse af de militære styrker, der befinder sig uden for grænserne, for styrkelse af kampen for at trække vores lande ud af alle imperialistiske planer og alliancer.

Svaret er verdens befolkningers fælles kamp mod de årsager, der skaber krig, fattigdom og flygtninge!

I dag står Europas ungdom over for endnu større vanskeligheder i sine bestræbelser på at blive fuldt uddannet, arbejde med rettigheder og leve på grundlag af de moderne muligheder, der er skabt af videnskabens og teknologiens fremskridt og af udviklingen af produktivkræfterne som helhed.

Disse vanskeligheder understreges af de høje priser, de kraftigt stigende priser på basale forbrugsgoder og energifattigdom. Alt dette er resultatet af EU’s folkefjendtlige politik og de borgerlige regeringer af alle afskygninger – konservative, højreekstreme, liberale og socialdemokratiske – til fordel for kapitalen og til fordel for dannelsen af nye områder med kapitalistisk profitabilitet. Dette viser den snævre manøvremargin, som de forskellige regeringer har inden for kapitalismen. Et af eksemplerne er politikken for “European Green Deal”, som er en af de europæiske monopolers vigtigste dagsordener og intet har med miljøbeskyttelse at gøre. Samtidig fratages vi vores perspektiver ved den systematiske ødelæggelse af vores levebrød, mens den globale opvarmning fortsat ødelægger vores planet. Dette kan kun bekæmpes ved at udvikle socialismen.

Et stigende antal unge arbejdstagere føler, at det system, som de lever i, ikke opfylder deres behov. I den såkaldte “fjerde industrielle revolution” bliver forskellen mellem menneskehedens moderne potentiale og de reelle forhold, som de, der bygger hele samfundet op, lever under, mere og mere tydelig. 

Kommunistiske ungdomsorganisationer opfordrer de unge til at kæmpe mod NATO og EU; mod enhver imperialistisk alliance og deres imperialistiske planer; mod de borgerlige regeringer, deres krigspropaganda og folkefjendske politik; for en grundlæggende omorganisering af samfundet. De opfordrer de unge til at kæmpe for offentlig og gratis uddannelse og sundhedspleje, billige boliger af høj kvalitet, arbejde med rettigheder, mod arbejdsløshed og usikkerhed, samt for adgang til kultur og sport, for kvalitetsfritid. Kommunisterne kræver en reel beskyttelse af miljøet mod den kapitalistiske udviklings barbari! Den virkelige udvej for befolkningen og ungdommen i vores lande er at omsætte ungdommens berettigede vrede til organiseret kamp for vores behov og rettigheder, mod vores udbyttere og kapitalejerne, på vejen mod den borgerlige magts omstyrtelse og for det nye socialistiske samfund.

Vores fremtid er socialismen!

Antikommunismen vil ikke bestå!

Vi fordømmer de nazistisk-fascistiske gruppers feje angreb på kontoret for centralkomiteen for Det Nye Jugoslaviske Kommunistiske Parti (NKPJ) i Beograd samt de statslige myndigheders provokerende tolerance, idet de ikke griber ind. Den serbiske regering bærer et tungt ansvar for at opmuntre fascistiske forbrydere, da den har foretaget rehabilitering af over tre tusinde nazi-kollaboratører. Denne politik føres også med støtte fra EU. Endnu en gang udtrykker vi vores solidaritet med NKPJ og SKOJ.

Den europæiske union, de borgerlige partier og deres regeringer optrapper det antikommunistiske hysteri for at beskytte det kapitalistiske udbyttersystem mod arbejdernes og folkets voksende indignation og mod den vrede, der vokser.

De forskellige kapitalistiske institutioner forsøger hele tiden at sidestille kommunisme og fascisme ved at forfalske historien. EU gør anti-kommunisme til sin officielle politik og fremmer forbuddet mod KP’s aktiviteter, kommunistiske symboler og kommunistisk ideologi samt forfølgelsen af kommunister og folkelige kræfter, der kæmper. Samtidig giver EU næring til højreekstremistiske partier, fascistiske grupper og nazistiske bander, der erklærer loyalitet over for “EU-værdier” som f.eks. antikommunisme. Europa-Parlamentets beslutning fra 2019 er blot et eksempel herpå. Faktisk skyder de fortiden for at dræbe fremtiden. Alle borgerlige stater fremmer i stigende grad tendensen til undertrykkelse af arbejderbevægelsen for at skærme deres magt. Deres borgerlige demokrati eller de fascistiske regeringer er redskaber for kapitalens diktatur. 

Historiebøgerne er fulde af propaganda mod Sovjetunionen og andre socialistiske lande. De dømte kollaboratører fra Nazi-Tyskland rehabiliteres nu under henvisning til at “korrigere domme fra ideologiske domstole”. Ødelæggelsen og hærværket af antifascistiske og sovjetiske kulturmonumenter i en række europæiske lande intensiveres, ofte ledsaget af, at de erstattes af nazistiske konstruktioner. Mens dette antisovjetiske had udfolder sig over hele Europa, fører den russiske regering en dobbeltmoralsk kampagne ved at bruge den sovjetiske arv som et legitimeringsværktøj, samtidig med at den aggressivt driver antikommunistisk propaganda, der bagvasker Lenins uvurderlige bidrag og den store socialistiske oktoberrevolution, de resultater, der er opnået i opbygningen af socialismen. I Ukraine står vi over for den største tragedie med statens rehabilitering og legalisering af nazistisk ideologi, hvor kommunister, progressive mennesker og Ukraines befolkning siden 2014 har været ofre for en sådan politik. 

Kommunistiske Ungdomsorganisationer udtrykker solidaritet med vores kammerater Mikhail og Aleksander Kononovich medlemmer af Ukraines Kommunistiske Parti og Ligaen af Ukraines Kommunistiske Ungdom, som blev kidnappet af det reaktionære ukrainske regimes sikkerhedstjeneste.

På den anden side manipulerer de statslige myndigheder i Rusland den offentlige mening for at hvidvaske Krasnov og andre af nazisternes kollaboratører og for at popularisere fascismens apologeternes filosofi. Desuden bliver gader i Rusland i stor stil omdøbt efter antisovjetiske historiske personligheder, og arbejderaktivister udsættes for undertrykkelse, som f.eks. lederen af fagforeningen “Courier”, venstreaktivisten Kirill Ukraintsev, der er blevet fængslet for sin fagforeningsaktivitet.

Socialismen er den, der knuste fascismen, og den eneste, der gør det muligt at overvinde de modsætninger, som kapitalismen skaber, og som åbner døren til opbygningen af et samfund, der virkelig er fri for al udnyttelse. Derfor er socialismen – uanset hvad systemets mekanismer gør – fortsat fremtiden og den eneste virkelige udvej for folket. Fremtiden kan ikke forbydes.

Folket vil være sejre!

De kommunistiske ungdomsorganisationer i Europa fortsætter vores bestræbelser på at udvikle og koordinere vores fælles kamp. Fordi “HÅBET LIGGER I  FOLKETS KAMP- mod kapitalistisk udbytning og imperialistiske krige – FOR SOCIALISME!”

Følgende fælles udmelding er underskrevet af:
1. Østrigs Kommunistiske Ungdom (KJÖ)
2. Ungkommunistisk forbund af Storbritanien (YCL)
3. Den forenede demokratiske ungdomsorganisation, Cypern (EDON)
4. Danmarks Kommunistiske Ungdom (DKU)
5. Bevægelsen for unge kommunister i Frankrig (MJCF)
6. Socialistisk tysk arbejderungdom (SDAJ)
7. Grækenlands Kommunistiske Ungdom (KNE)
8. Connolly Ungdomsbevægelse (CYM)
9. Fronten for kommunistisk ungdom (FGC)
10. Ungdommen for Letlands socialistiske parti
11. Hollands Kommunistiske Ungdom (CJB)
12. Det revolutionære kommunistiske ungdomsforbund (Bolsjebikker) (RKSM(b))
13. Kollektivet af ungkommunister (CJC)
14. Cataloniens Kommunistiske Ungdom (JCC)
15. Spaniens Kommunistiske Ungdomsforbund (UJCE)
16. Sveriges Kommunistiske Ungdom (SKU)
17. Tyrkiets Kommunistiske Ungdom (TKG)

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s